Jak studium probíhá?

 

Průběh přednášky:

  •  Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní
  •  Účastníci sledují přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na plátno
  •  Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu.)
  •  Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu (nebo v tištěné podobě - sylabus) individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

 

Senioři společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní (podle harmonogramu konkrétního KS) vždy jednu novou natočenou přednášku -  umístěno na Seniorském portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá kontaktní osobou řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.

Časový prostor následujících 14ti dnů může každý senior buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Pokud má senior problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, KS nabídne možnost konzultací. Pokud je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může studovat z připraveného textu (sylabu).

Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, popř. nejasnostmi při studiu v předchozí přednášce, či doplněním souvisejících informací, které si senioři rádi samostatně vyhledávají v dostupné literatuře nebo na internetu. V případě nejasností je možné se společně vrátit k jednotlivým sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si eventuelní nejasnosti. Teprve poté následuje další - nová - přednáška.