Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

 

Povinně:

  • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny 

        (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)

  • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky

        (počet vypracování testů je neomezený)

  • samostatně vypracovaný závěrečný test

        (jen jedna možnost vypracování závěrečného testu)

 

Nepovinně:

  • vypracování eseje na dané studované téma
  • účast na Závěrečném semináři / promoci

 

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Závěrečný seminář plní pro seniory rovněž společenskou a sociální stránku studia. Odpolední volný program (návštěva hradu, zámku, technické či přírodní památky, muzea pod.) v dané lokalitě pak poznávací a kulturní část.

 

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.